Zelena voda


Rybárske právo je právo chrániť, chovať, loviť a privlastňovať si ryby – pričom poradie týchto slov je veľmi dôležité. Príroda nie je nevyčerpateľná a nezničiteľná a vo svojej obrodnej činnosti nepočíta s človekom. Ak si chceš zachovať radosť z lovu rýb i do budúcnosti, staň sa jej ochrancom a pomocníkom. Pamätaj, že len rybu, ktorú pustíš, môžeš znova uloviť. Staraj sa o čistotu vody a okolitej prírody, čo je základnou podmienkou života rýb a života vôbec. Správaj sa ako rybár 21. storočia.

Aktuality z Facebook stránky nmrybar.eu

Revíry obhospodarované našou MO SRZ

Kaprové revíry

č. 2-0450-1-1 Dudváh č. 5a – lovný
Čiastkové povodie Dudváhu od cestného mosta v obci Pobedim po stavidlo pri vodnom zdroji v Čachticiach a Čachtický kanál od ústia do kanála pod hydrocentrálou v obci Horná Streda po premostenie, tzv. Černáčkin most v lokalite Černáčkina.

č.2-1970-1-1 Odstavené rameno Váhu – lovný
Vodné plochy odstavených ramien rieky Váh pri obci Nová Ves nad Váhom, Lúka nad Váhom a Hrádok (2 ha).

č. 2-2781-1-1 Štrkovisko Potvorice – lovný. Zvýšená minimálna / maximálna lovná miera v cm: kapor x/65, šťuka 70/x, lieň 40/x
Vodná plocha troch štrkovísk o rozlohe 6,29 ha. (1,99+2,68+1,62) v katastrálnom území obce Potvorice, revírnymi tabuľami označených ako kazeta číslo 2, 3, 4.


č. 2-2790-1-1 Štrkoviská Považany – lovný. Zvýšená minimálna / maximálna lovná miera v cm: kapor x/65, šťuka 70/x, lieň 40/x
Vodná plocha materiálových jám – štrkovísk v katastrálnom území obce Považany (2 ha).


č. 2-2910-1-1 Štrkovisko Beckov – lovný
Vodná plocha materiálovej jamy – štrkoviska v katastrálnom území obce Beckov (2 ha).

č. 2-4420-1-1 Váh č. 7 – lovný. Zvýšená minimálna / maximálna lovná miera v cm: kapor x/65, šťuka 70/x
Čiastkové povodie Váhu a Vážsky kanál od hydrocentrály v obci Horná Streda po prvý most nad hydrocentrálou v Novom Meste nad Váhom (99 ha).

č. 2-5590-1-1 Zelená Voda – lovný. Zvýšená minimálna / maximálna lovná miera v cm: kapor x/65, šťuka 70/x, lieň 40/x
Vodná plocha štrkovísk v katastrálnych územiach Nové Mesto n.V., Trenčianske Bohuslavice a Beckov.  

Pstruhové revíry

č. 2-0170-4-1 Bošáčka - lovný
Potok Bošáčka od ústia do Váhu pri Trenčianskych Bohuslaviacich po hranicu s Českou republikou s prítokmi Predpoloma, Hubotec, Španie a Sviniarka.

č. 2-0451-4-1 Dudváh č. 5b – lovný
Čachtický kanál od premostenia, tzv. Černáčkin most v lokalite Černáčkina po horný okraj železničného tunela medzi obcami Čachtice a Višňové.

č. 2-0710-4-1 Hôrčanský potok - lovný
Hôrčanský potok od ústia do Váhu po pramene.

č. 2-0730-4-1 Hrádocký potok - lovný
Hrádocký potok a Lúčanský potok od ústia do odstavených ramien Váhu po pramene.

č. 2-0960-4-1 Kálnický potok – lovný, chovný
Kálnický potok od ústia do odstaveného ramena po spoločný sútok v doline pri píle. Prítoky Kňažia, Prostredný potok, Rybnický potok a vlastný Kálnický potok od spoločného sútoku v doline pri píle po pramene predstavujú účel využitia chovný.

č. 2-1030-4-1 Klanečnica – lovný, chovný
Potok Klanečnica od cestného mosta v Novom Meste n.V., časť Mnešice po hranice s ČR v obci Moravské Lieskové a povodie Kamečnice od ústia do Klanečnice v Novom Meste n. V. po pramene v prítokmi Vrzávka a Javorina. Prítok Vrzávka od reštaurácie v Cetune po pramene predstavuje účel využitia chovný. 

Revír Chyť a pusť

č. 2-2782-1-4 Štrkovisko Potvorice č.1 – chyť a pusť (kaprový)
Vodná plocha štrkoviska v katastrálnom území Potvorice (2,12 ha).

Kazeta číslo 1, prvá zo severnej strany, prvá od obce Hrádok je revír CHYŤ A PUSŤ, bez privlastnenia úlovku, lov rýb a ich púšťanie. Ulovená ryba musí byť v čo najkratšom čase vrátená späť do vody. Doporučujeme používať háčiky bez protihrotu, podberáky primeranej veľkosti, dezinfekčné prostriedky. Povinné sú špeciálne podložky pre šetrné zaobchádzanie s ulovenou rybou. Kazeta č. 2, 3, 4 je lovný revír.

Povolenia na rybolov

Predaj povolení na rybolov na rok 2024 začína v januári 2024. Povolenia vydávame len počas uvedených termínov v kancelácii v Dome rybárov na Zelenej vode.

Pokiaľ si chcete dokúpiť povolenie po 31.3.2024, kontaktujte prosím nášho tajomníka Mariána Valíka - 0905 335 204.

Cenník poplatkov na rok 2024

Termíny vydávania povolení na rok 2024 - Dom rybárov Zelená vodaPredaj hosťovacích povolení na naše kaprové revíry začína 14. mája 2024.Cenník a predajné miesta hosťovacích povolení na rok 2024

Naša členská základňa
v roku 2024

Celkový počet členov
1366

Dospelých členov
1066

Počet žien
40

Mládež 15-18 rokov
41

Deti 6-15 rokov
250

Ako sa stať členom našej MO SRZ ?

Prijímanie nových členov v roku 2024 bolo ukončené.

Každý rok evidujeme záujemcov, ktorí by sa radi stali našimi členmi. O prijatí nových členov (len s trvalým pobytom v okrese Nové Mesto nad Váhom) obvykle rozhodujeme v priebehu marca pred ukončením predaja povolení na základe aktuálneho počtu členov. Stať sa rybárom neznamená len zakúpenie povolenia na rybolov. Okrem techniky rybolovu je potrebné ovládať aj príslušnú legislatívu. Podobne ako nestačí vedieť jazdiť na aute, ale je potrebné ovládať a dodržiavať vyhlášku. Ako teda postupovať, ak ste sa rozhodli stať rybárom a naším členom ?

  • Vyplňte a zašlite Prihlášku za člena SRZ. Zo stránky Rady SRZ si stiahnite tlačivo prihlášky, vyplňte ju a doručte na našu adresu.
  • Absolvovanie školenia a skúšky z rybárskeho minima. Pokiaľ v danom roku aktuálny počet členov umožní prijatie nových členov a Výbor MO SRZ vašu žiadosť schváli, obdržíte informácie o spôsobe školenia a konania skúšky/testu.
  • Vydanie členského preukazu a vystavenie povolenia na rybolov. Po úspešnom absolvovaní skúšky/testu z Rybárskeho minima budete prijatý za člena našej MO SRZ. Doručíte nám fotografiu do členského preukazu, vyberiete si druhy povolení a uhradíte poplatky (zápisné, členské, poplatky za povolenia). Následne Vám vystavíme povolenie na rybolov.
Výbor MO SRZ
Viliam Horniš

predseda MO

Ing. Ján Švec

podpredseda MO

Marián Valík

tajomník MO

Peter Sedlák

hospodár MO

Peter Kákoš

pokladník

Ing. Miroslav Mikula

brigády

Mário Turovský

člen výboru

Jaroslav Turánek

člen výboru

Ing. Marián Čepák

člen výboru

Ing. Radim Mutina

člen výboru

Ing. Ladislav Šujan

hosp. činnosť

Mgr. Viliam Muth

práca s deťmi

Jaroslav Kubinec

člen výboru

Milan Pokopec

člen výboru

Milan Pastorek

člen výboru

Kontrolná komisia
Miroslav Jánošík

predseda

Pavol Petrech

člen

 

Marián Ábel

člen

 

Disciplinárna komisia
Rastislav Gašpar

predseda

Martin Hladký

člen

Rybárska stráž
Miroslav Fetr

vedúci Rybárskej stráže

Adresa

MO SRZ Nové Mesto nad Váhom

P.O. Box 92
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Dom rybárov, Zelená Voda,
915 01 Nové Mesto nad Váhom


Web

Email: radim.mutina@gmail.com
Phone: 0908 759 396

Bankové spojenie
  • Slovenská sporiteľňa, a.s.
  • Číslo účtu IBAN: SK0409000000000041700134
Kontakt

Email: nmrybar@gmail.com
Telefón: 0905 335 204

AI Website Creator