Kaprové

Zoznam a popis rybárskych revírov – kaprové vody

číslo 2-0450-1-1 Dudváh č. 5a – lovný

Čiastkové povodie Dudváhu od cestného mosta v obci Pobedim po stavidlo pri vodnom zdroji v Čachticiach a Čachtický kanál od ústia do kanála pod hydrocentrálou v obci Horná Streda po premostenie, tzv. Černáčkin most v lokalite Černáčkina.

[mapsmarker marker=”6″]

 

číslo 2-1970-1-1 Odstavné rameno Váhu – lovný

Vodné plochy odstavených ramien rieky Váh pri obci Hôrka nad Váhom, Nová Ves nad Váhom, Lúka nad Váhom a Hrádok (2ha).

číslo 2-2781-1-1 Štrkovisko Potvorice – lovný

Vodná plocha troch štrkovísk o rozlohe 6,29 ha. (1,99+2,68+1,62) v katastrálnom území obce Potvorice, revírnymi tabuľami označených ako kazeta číslo 2, 3, 4.

[mapsmarker marker=”10″]

 

číslo 2-2782-1-4 Štrkovisko Potvorice č.1
Vodná plocha štrkoviska v katastrálnom území Potvorice (2,12 ha).
Kazeta číslo 1, prvá zo severnej strany, prvá od obce Hrádok je revír CHYŤ A PUSŤ, bez privlastnenia úlovku, lov rýb a ich púšťanie. Ulovená ryba musí byť v čo najkratšom čase vrátená späť do vody. Doporučujeme používať háčiky bez protihrotu, podberáky primeranej veľkosti, špeciálne podložky pre šetrné zaobchádzanie s ulovenou rybou, dezinfekčné prostriedky.
Kazeta č. 2, 3, 4 je lovný revír

[mapsmarker marker=”11″]

 

číslo 2-2790-1-1 Štrkoviská Považany – lovný

Vodná plocha materialových jám- štrkovísk v katastrálnom území obce Považany (2h).

[mapsmarker marker=”5″]

 

číslo 2-2910-1-1 Štrkovisko Beckov – lovný

Vodná plocha materialovaj jamy- štrkoviska v katastrálom území obce Beckov (2ha)

[mapsmarker marker=”4″]

 

číslo 2-4420-1-1 Váh č. 7 – lovný

Čiastkové povodie Váhu a Vážsky kanál od hydrocentrály v obci Horná Streda po prvý most

nad hydrocentrálou v Novom Meste nad Váhom (99ha). Spoločný úsek s MsO Trenčín: od prvého mosta nad hydrocentrálou v Novom Meste n/V po úroveň diaľničného mosta cez Váh pri obci Ivanovce

(r.č. 2-4430-1-1 Váh č.8).

[mapsmarker marker=”3″]

 

číslo 2-5590-1-1 Zelená Voda – lovný

Vodná plocha štrkovísk v katastrálnych územiach Nové Mesto nad Váhom, Trenčianske

Bohuslavice a Beckov (74 ha).

[mapsmarker marker=”1″]