Komentar k privlastnovaniu si ulovkov § 14 ods. 2 písm. a)

Vypracovaný Sekciou vôd v spolupráci so Sekciou legislatívy a práva MŽP SR k ustanoveniu § 14 ods. 2 vyhlášky č. 381/2018 Z. z..

Download (DOCX, 22KB)