Date:21 októbra, 2014

Jesenné zarybnenie revírov kaprom a amurom 2014

Jesenná násada kapra a amura pre naše revíry bola vysadená v dňoch 16.-17.10.2014.