Date:02 apríla, 2015

Inštalácia zubáčových hniezd 2015

V marci 2015 boli do vybraných revírov MO po dlhej dobe osadené hniezda pre výter zubáča. Hniezda boli zhotovené z kovových roštov a kokosového vlákna, čo by mal byť ideálny materiál pre kladenie ikier zubáča.