Date:október 21, 2014

Preberanie jesennej násady kapra_JESEŇ 2014

Jesenná násada kapra pre naše revíry bola zakúpená v rybárstve Telč, Česká republika. Prebratia sa osobne zúčastnili členovia výboru MO. Kvalita prostredia a rýb bola na vysokej úrovni.

” width=”75″ height=”75″ ]