Pstruhové

Zoznam a popis rybárskych revírov na vodách pstruhových

číslo 2-0170-4-1 Bošáčka – lovný

PotokBošáčka od ústia do Váhu pri Trenčianskych Bohuslaviciach po hranicu s Českou republikou s prítokmi Predpoloma, Hubotec, Španie a Sviniarka.

[mapsmarker marker=”7″]

 

číslo 2-0710-4-1 Hôrčanský potok – lovný

Hôrčanský potok od ústia do Váhu po pramene.

 

číslo 2-0730-4-1 Hrádocký potok – lovný

Hrádocký potok a Lúčanský potok od ústia do odstavných ramien Váhu po pramene.

 

číslo 2-0960-4-1 Kálnický potok – lovný, chovný

Kálnický potok od ústia do odstaveného ramena po spoločný sútok v doline pri píle. Prítoky Kňažia, Prostredný potok, Rybnický potok a vlastný Kálnický potok od spoločného sútoku v doline pri píle po pramene predstavujú účel využitia chovný.

číslo 2-1030-4-1 Klanečnica – lovný, chovný

Potok Klanečnica od cestného mosta v Novom Meste n.V., časť Mnešice po hranice s ČR v obci Moravské Lieskové a povodie Kamečnice od ústia do Klanečnice v Novo Meste n. V. po pramene v prítokmi Vrzávka a Javorina. Prítok Vrzávka od reštaurácie v Cetune po pramene predstavuje účel využitia chovný.

[mapsmarker marker=”8″]

 

číslo 2-0451-4-1 Dudváh č. 5b – lovný

Čachtický kanál od premostenia, tzv. Černáčkin most v lokalite Černáčkina po horný okraj železničného tunela medzi obcami Čachtice a Višňové.

[mapsmarker marker=”9″]