Rybárska stráž

Členovia rybárskej stráže

P.č. Priezvisko a meno Číslo odznaku Bydlisko Kontakt
1. Bumbál Juraj 1353
2. Čelko Ľuboš 1351
3. Fetr Miroslav 1355
4. Gašpar Rastislav 1356
5. Godál Peter 1391
6. Halienka Marián 1354
7.  Kotula Jozef 1358
8. Krawczyk Dušan 1359
9. Kvasnica Stanislav 1360
10. Markech Ladislav 1393
11. Novotný Pavol 1394
12. Pastorek Milan 1366
13. Pokopec Milan 1361
14. Sýkora Pavol 1362
15. Šimo Jaroslav 1363
16. Turánek Jaroslav 1392
17. Uhrín Adam 1367
18. Šinály Ivan 1410

 

Členský preukaz

DISCIPLINÁRNY PORIADOK-komplet